You are here

Tarieven

Onderstaande tarieven zijn opgesteld volgens de richtlijnen van de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers.
(Voor remedial teaching is geen BTW verschuldigd.)


Kennismakingsgesprek   Gratis
Behandeling Remedial Teaching of gedragsbegeleiding   35 euro per 45 minuten
Pedagogisch / Didactisch onderzoek   75 euro
Opstellen handelingsplan   50 euro
Evaluatiegesprek   30 euro
Gesprekken / observaties op school*   50 euro per uur
Gedeeld Verdriet, individuele rouwbegeleiding   50 euro per uur
Huiswerkbegeleiding   50 euro per uur
Overige kosten per behandelingstermijn (hieronder vallen alle voor- en nabereidingsactiviteiten, materialen voor de leerling en de vervaardiging hiervan, tussentijdse evaluaties en telefonische consulten)   75 euro
 
 
Training "OP WEG NAAR Snel leren = Leuk leren" inclusief materialen   95 euro
Training "Snel leren = Leuk leren" inclusief boek en materialen   279, 95 euro
Heb je het boek al? Of heb je de training OP WEG NAAR gevolgd? Dan is de Training "Snel leren = Leuk leren" met materialen   250 euro

*hiervoor zal ook reistijd in rekening worden gebracht


Betaling:
De eerste behandelperiode betaalt u vooraf. Daarna ontvangt u aan het eind van iedere maand een factuur.

Afmelden:
Indien u verhinderd bent en u zich tot 24 uur vóór de behandeling via telefoon of mail afmeldt, worden de kosten niet in rekening gebracht.

Schoolvakanties:
In de schoolvakanties zijn er in principe geen behandelingen. Echter hier kan, in overleg, van afgeweken worden.


Indien u andere behandelingstijden of behandelingen op de school van uw kind wenst, worden hiervoor andere tarieven in rekening gebracht. Informeer hiernaar tijdens het kennismakingsgesprek.