You are here

Hoe werkt de Tovercirkel

De Tovercirkel biedt hulp op maat. Dat wil zeggen dat er voor ieder kind een eigen plan gemaakt wordt, wat zoveel mogelijk aansluit bij de leermogelijkheden van het kind. Er wordt altijd uit gegaan van wat het kind wél kan. Vanuit dit vertrouwen wordt er gewerkt aan de verbeterpunten.

Belangrijke aspecten van de praktijk zijn rust, structuur, warmte en veiligheid.

In een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek bespreken we waar uw kind moeite mee heeft en waar u en uw kind graag hulp bij willen hebben. Hiernaast kijken we ook of er een ‘klik’ is tussen ons, omdat dat immers een belangrijke voorwaarde is voor het vertrouwen en het leren van uw kind.

Als besloten is om samen verder te gaan, zal ik de beginsituatie van uw kind zo goed mogelijk in beeld brengen. Dit doe ik door onder andere een pedagogisch en/of didactisch onderzoek af te nemen. Dit bestaat uit verschillende testen en toetsen om precies in beeld te krijgen wat uw kind wél of nog niet kan.
In het geval van gedragsbegeleiding zal ik voornamelijk met u en uw kind in gesprek gaan om duidelijk te krijgen waar de begeleiding op gericht wordt. Ook bij de huiswerkbegeleiding worden afspraken gemaakt omtrent de wijze van begeleiding. Ik zal ook altijd de leerstijl van uw kind proberen te achterhalen, zodat het op de voor hem of haar beste wijze kan leren.

Vervolgens stel ik een handelingsplan of begeleidingsplan op waarin staat wat we op welke wijze gaan aanpakken en leren. Tijdens de behandelperiode komt uw kind 1 of 2 keer per week naar de praktijk toe waar ik gedurende 45 minuten intensief met uw kind zal werken aan de afgesproken leerdoelen. Dit doen we met afwisselende en motiverende werkvormen.

Na de afgesproken behandeltermijn, evalueer ik het handelingsplan met behulp van een toetsing en stel ik een advies op. Indien gewenst worden de behandelingen voortgezet in een nieuwe behandelperiode. De evaluatie wordt altijd besproken met u en uw kind.

In alle gevallen hecht ik veel waarde aan het leggen van contact met de school van uw kind, zodat ik zo goed mogelijk aan kan sluiten bij de werkwijze en leermethoden van de school. Na uw toestemming zal ik dan ook vragen om inzage te mogen hebben in de leerprestaties van uw kind (Cito-overzicht). Ook zal ik het handelingsplan en de evaluatie daarvan aan de school toesturen.