You are here

Een Citotoets? Zo werkt dat dus!

Gedurende de hele schoolloopbaan van uw kind, zult u het woord ‘Citotoets’ regelmatig tegenkomen. In iedere groep maakt uw kind verschillende van deze toetsen. Van kleuterklas tot en met groep 8: tweemaal per schooljaar, zit uw kind over verschillende toetsboekjes gebogen. Rekenen, spelling, begrijpend lezen, woordenschat, Avi-lezen, de drie-minuten-toets (DMT) en eventueel nog andere toetsen. Van al deze toetsen worden de scores berekend en u krijgt in een rapport of tijdens een gesprek te horen dat uw kind (op de ene school) een A, B, C, D of E niveau heeft. Of (op de andere school) een I, II, III, IV, of V niveau. Tja, en daar stopt de informatie vaak.

In deze cursus krijgt u inzicht in de verschillende toetsen. Wat wordt er getoetst? Wat moeten de kinderen doen? Waarom worden de Citotoetsen eigenlijk afgenomen? Wat doet een school met de resultaten? Hoe leest u het Cito-overzicht? Wat betekenen de verschillende niveaus eigenlijk? Wat is er mogelijk voor dyslectische kinderen?

Deze en andere vragen (ook úw vragen) worden besproken en toegelicht tijdens de bijeenkomst.

De cursus bestaat uit 1 bijeenkomst van 1½ uur en kost € 12,50 excl. BTW per persoon.

Wilt u weten wat er bij uw kind getoetst wordt en wat de school hiermee doet? Vindt u het leuk om meer te weten te komen over de verschillende citotoetsen? Schrijft u zich dan vandaag nog in voor de cursus “Een Citotoets? Zo werkt dat dus!”Inschrijfformulier